Atelier.doc


Alternatívna pamäť neexistuje.

viac www.alternativnyarchiv.sk

Alternatívny archív

Alternatívny archív je rozsiahly kultúrny projekt (resp. súbor projektov). Poskytuje licenciu, zhromažďuje, zoraďuje, usporiadava, vytvára a zapožičiava databázu minulých, ale aj súčasných rozhovorov, udalostí a dejov, ktoré sa nemusia týkať len jednej oblasti našej spoločnosti. Mapuje širšie súvislosti cez jednoduchý reportážny záznam, oral history alebo dokumentárny portrét za účelom archivácie a mnohostranného použitia v budúcnosti.

Alternatívny archív je kontinuálny projekt s výrazným celospoločenským významom. Disponuje datatbázou okolo 200 rozhovorov, motívov a situácií. Význam a využitie tohto projektu je najmä štúdijné a archívne, aj keď ho nemožno ohraničovať. Veľká časť vznikala ako súčasť Alternatívneho archívu. Ďalšimi zdrojmi sú rôzne materiály, týkajúce sa odlišných kultúrnych, politických, spoločenských tém.

V súčasnosti pracujeme na novej webstránke a kompletizácii- katalogizácii starých a nových audiovizuálnych materiálov.