Atelier.doc


Projekty

Snapshot 2011-05-20 00-40-45-37e4dce271986d62a10e24fccb515dbe.jpg

SLEPÉ LÁSKY

O projekte

Späť k projektom

„...Téma filmu by mala obsahovať rôzne podoby lásky v živote nevidiacich ľudí. V osudových príbehoch nevidiacich chcem nachádzať hodnoty a krásu v ich živote. Títo ľudia sa javia len ako odkázaní na pomoc, blúdiaci ulicami... ľudia, ktorí sú stratení a nedokážu žiť tak „krásne“ ako my. Zaujíma ma v čom spočíva hodnota ich života, jeho naplnenie, radosť, poznávanie nových vecí. Určite aj v ich živote sú veci natoľko silné, že ich dokáže precítiť len duša a telo slepého. My sa môžeme len prizerať a poznávať...“ (Juraj Lehotský).

 

atelier.doc vstúpil do projektu Slepé lásky (s pracovným názvom Hľadanie) v prvej etape - literárnej prípravy a pre-produkcie.

Film bol realizovaný a premiérovaný v roku 2008 v medzinárodnej premiére v sekcii Quinzaine des realisateurs / disrector's fortnight na festivale v Cannes.