Atelier.doc


Projekty

FILM A SPOLOČNOSŤ

O projekte

Späť k projektom
Sociologický televízny cyklus autorských filmov o stave spoločnosti.


Inštitút pre verejné otázky a atelier.doc, prichádzajú so spoločným programom FILM A SPOLOČNOSŤ.
Tento televízny cyklus  kladie dôraz na kontakt filmárov a sociológov, na zaujímavú a príťažlivú symbiózu, ktorá vedie k reflexii spoločensky aktuálnych tém a ich syntéze ako dvoch rozdielnych a zároveň spríbuznených pohľadov na našu realitu. Oba pohľady stmeľuje úsilie hlbšie spoznávať to, čo sa okolo nás deje a podávať o tom autentické svedectvo. Sme presvedčení, že takáto spolupráca môže priniesť užitočné diela a potrebné filmy, ktoré súvisia so sociologickým výskumom a zároveň sa pokúšajú vytvoriť si svojou výpoveďou vlastný priestor a otvoriť potrebnú spoločenskú diskusiu.

Za obdobie od Novembra 89 i za 20 rokov existencie samostatného štátu sa slovenská spoločnosť stala fascinujúcim laboratóriom spoločenských premien. Bolo by neodpustiteľnou stratou, ak by sa nevyužila príležitosť tieto premeny zmapovať a zanechať stopu v kolektívnej pamäti o tom, ako sa ľudia i spoločnosť ako celok s novou dobou vyrovnávali.
Náš projekt považujeme za skromný príspevok k tomu, aby sa aspoň časť takejto pamäti uchovala.

 

 

 


ZASĽÚBENÁ ZEM, PROSÍM VYSTUPOVAŤ
scenár a réžia: Miro Jelok
kamera: Juraj Mravec,  Ľuba Sopková
strih: Daniel Pártoš
koproducent RTVS
dĺžka: 52 min.
Tv premiéra: 29.5.2013

Film o ženách na ceste...
Sociologická koláž očami žien...  o feminizácií migrácie... film na tému:  tranzitná krajina – smer: Slovensko: Prosím, vystupovať!

V TIENI KRÁĽA SVÄTOPLUKA
scenár a réžia: JAkub Julény
kamera: Denisa Buranová, Ivo Miko
strih: Andrea Berková
koproducent RTVS
dĺžka: 52 min.
Tv premiéra: september  2013

Slovensko tisíc rokov po Veľkej Morave. Extrémizmus - na uliciach, bytoch, v parlamente. Necnosť alebo interpretácia dejín vydávaná za národnú doktrínu. Na to všetko z podstavca na hradnom nádvorí hľadí Svätopluk – kráľ všetkých Slovákov.