Atelier.doc


Projekty

MISIA

O projekte

Späť k projektom

Vo vzduchu visí niekoľko otáznikov a jedným z nich je aj riziko justičného omylu.

 

Kanadský profesor kultúrnej antropológie David Scheffel si odpykáva niekoľkoročný trest za údajné sexuálne zneužívanie neplnoletých, ktorého sa mal opakovane dopustiť počas niekoľkých rokov v marginalizovaných rómskych komunitách, kde pôsobil. Profesor toto obvinenie popiera a obhajuje sa inovatívnymi, nepochopenými metódami výskumu. Celovečerný debut Eda Cichu sa dotýka najcitlivejších spoločenských tém na rozmedzí investigatívneho denníka a detektívky.

Prípad profesora Scheffela je pre mňa doteraz najkomplikovanejšou a najcitlivejšou látkou, s ktorou som sa ako autor snažil pracovať. Obvinenie zo sexuálneho zneužívania detí sa tu prepletá s možnosťou tragického justičného omylu. Celé sa to deje na pozadí neutíchajúceho problému segregácie rómskych komunít a detskej prostitúcie v niektorých z nich. Záležitosť komplikuje ešte viac podozrenie, že údajné zneužívanie sa malo odohrať v kontexte antropologického výskumu - takže sa zároveň musíme pýtať: pokiaľ siaha sloboda vedeckého bádania?
Prof. Scheffel dlhé roky upozorňoval vo svojich publikáciách a mediálnych výstupoch, ako lokálne policajné zložky nevenujú zločinom v rámci rómskej komunity pozornosť, pokiaľ sa netýkajú kvality života majority. V jeho prípade však represívny aparát konal mimoriadne dôrazne.
Pátranie v trajektórii príbehu profesora Scheffela, od jeho príchodu v 90. rokoch až po súčasnú väzbu, osvetľuje temné miesta spoločenského svedomia. Investigatívny rámec filmu týkajúci sa viny a neviny Prof. Scheffela je však len jednou časťou môjho filmu. Tou druhou je dlhé roky prebiehajúca humanitárna katastrofa v rómskych osadách na Slovensku. Je neuveriteľné, ako provokatívne a zároveň mätúco pôsobia tieto faktory na morálne intuície diváka.
V tom vidím potenciálnu úrodnú pôdu pre kritickú sebareflexiu. Na základe vlastnej skúsenosti som presvedčený, že poctivé uvažovanie o tomto prípade bude pre diváka poznávacím zájazdom naprieč inštitúciami, ktoré v zásadnej miere tvarujú životnú skúsenosť vylúčených rómskych komunít. Zároveň predstavuje súbor podnetov pre spoznávanie labyrintu vlastných predsudkov.
Edo Cicha