Atelier.doc


Projekty

raymond-3231e443fe90efaa89e5147704d32581.jpg

DIERA V HLAVE

O projekte

Späť k projektom

Socálno-historický film o prítomnosti ako kontinuite, ktorá nahliada na doposiaľ málo zmapovanú tému -
rómsky holokaust.  Stopy Rómov v krajine historickej pamäte.

DIERA V HLAVE

 

Esejistická freska príbehov a osudov európskych Rómov spojených s krajinami kde žili a žijú reflektuje odvrátenú stranu veľkej tragédie zvanej Porrajmos. Prežitá - interpretovaná skúsenosť je nielen historickým svedectvom posledných žijúcich pamätníkov rómskeho holokaustu, ktorých hlas nebol nikdy vypočutý, ale aj variáciou na diery v našom kolektívnom vedomí. Zabudnutá a vytesnená pamäť ako téma filmu sa tak stáva kľúčom k našej minulosti a prítomnosti.

 

O tragédii Rómov a Sinti počas druhej svetovej vojny sa nikdy a nikde veľa nehovorilo. Vraždili ich v desiatkach, stovkách, tisícoch. Na okrajoch masových hrobov, v koncentračných táboroch, pri cestách, puškami, kladivami alebo plynom. Mlčalo sa o tom, lebo dlhé roky boli a sú na okraji spoločnosti. Prežili, ale každý z nich má svoju pamäť a jazvu, ako dôkaz. Žijú s dierou v hlave, ako s pečaťou, znamením z minulosti.

DVD tu