Atelier.doc


Projekty

P1030469 copy-76b8dd89439b3b04ed1768cfd202aec0.jpg

KONŠPIRÁCIA TICHA

O projekte

Späť k projektom

Alfréd Wetzler, Rudolf Vrba: Svedectvo, ktoré zmenilo ľudstvo.

Dvaja slovenskí židia boli odhodlaní varovať svet pred skutočnosťou, ktorá sa ukrývala za bránami nacistických koncentračných táborov a poskytnúť spojencom očité svedectvo o hromadnom vyvražďovaní. Riskovali nielen svoje životy a 10. apríla 1944 sa im podarilo utiecť z Osvienčimu. Civilizovaný svet im ale odmietal uveriť.Alfred Wetzler a Rudolf Vrba u nás len donedávna mená zapadnuté a zabudnuté. Dvaja väzni, ktorí na jar, v roku 1944 utiekli z koncetračného tábora Auschwitz/Birkenau a ako prví podali svetu správu o priemyselnom, masovom vyvražďovaní židov a iných národov v nacistických táboroch smrti. Ich správa sa stala jedným z kľúčových dokumentov v dejinách ľudstva. Napriek tomu, že sa o nej dozvedel celý svet, zomrelo v plynových komorách v tábore Auschwitz ďalších 500.000 ľudí.
Táto situácia slúži ako východisko k historicko-esejistickému filmu, ktorý pracuje jednak s faktickými reáliami, vrátane unikátnych archívnych audiovizuálnych materiálov a tiež s pôdorysom súčasných politických i kultúrnych pozícií v rôznych častiach sveta, ktoré sa k tejto téme vzťahujú.
Motivácie a stanoviská vyúsťujú v rôznych polohách a formách do obrazov s minimálnym použitím dialógov, ktoré sa v popise dobre zvolených situácií pokúšajú v mizanscéne vykročiť z prítomnosti do minulosti a prepojiť tak zdanlivo vzdialené príbehy našich protagonistov do spojitého súostrovia.
Záhada mlčania - neschopnosť, neochota zasiahnuť proti ďalším transportom otvára dodnes nezodpovedané otázky o spoluvine a ľahostajnosti, ako konšpirácii ticha.